bgcolor="#EEDED0"
kibernetiks.com for You סופר פתרונות שלך kibernetiks.com

Cybernetics
&
modern technology systems


tamhil4@hotmail.com
Mob: 972-52-2896742

P.BOX 153 NETANYA 42101

ת.ד. 153 נתניה 42101


P.BOX 153NETANYA 42101!!! לועד בית


מונע נזקי אבנית בבית ובעסק שלך

E-mail: tamhil4@hotmail.com

ת.ד. 153


נתניה 42101
סלמנדר - מגן קורוזיה


הפתרון האלקטרוליטי להגנה מקורוזיה
במערכת סגורה (סחרור ) של מים חמים


על בעיית הקורוזיה במערכות מסוחררות
. בתהליך המילוי הראשוני נכנסת כמות גדולה של חמצן מומס
,במשך חיי המערכת חודר חמצן נוסף- דרך מגופים ושסתומים
, שנוזלים דרך מחברי הצנרת (גם פלסטית), מיכלי האגירה
. כאשר מתקיים תהליך עיבוי מאסיבי ודרך מי התוספת
. חדירת חמצן גבוהה תורמת לתהליכי קורוזיה בלתי פוסקים

הקורוזיה עולה הרבה כסף. נזקי הקורוזיה הם חלק בלתי נפרד ממערכות המים
ניתן לצמצם את הבעיה, כך שלא תיווצר חלודה ולא יהיו
. משקעי רפש במערכות ולאפשר מעבר חום יעיל יותר ולהקטין בלאי

הפתרון האלקטרוליטי - "סלמנדר מגן הקורוזיה"-עקרון הפעולה
סלמנדר מגן הקורוזיה" הוא "אנודת קורבן" כלומר, אנודת אבץ "
המחוברת חשמלית לדפנות המכשיר ומאלצת את החמצן להתחבר אליה
. והאנודה מתכלה (ZINC OXIDE) במקום לצינור וכך נוצרת תחמוצת אבץ

. בנוסף, תחמוצת האבץ שנוצרת במים מהווה שכבת ציפוי עדינה בצנרת
סלמנדר מגן קורוזיה" יגן גם על אלומיניום, מחברי הלחמה, פליז ונחושת "
בנוסף להגנה על הפלדה הרגילה

סלמנדר מגן קורוזיה" יגן על רדיאטור מיצירת משקעים וקורוזיה על ידי "
! ( ניטרול החמצן גם במערכות חימום תת ריצפתיות (הסקה

סלמנדר מגן קורוזיה" עדיף על טיפול כימי כי היא יעיל לאורך כל חיי "
. המערכת, אינו מוגבל בזמן קצר יחסי וזול יותר

זמינות
היכון" -למקרים בהם המצן " \STEND BY-סלמנדר מגן קורוזיה " ממתין ב "
. נוסף חודר למערכת ואז היא נכנסת שוב לפעולה, עד לניטרול של החמצן שחדר

סלמנדר מגן קורוזיה" נתונים טכניים בסיסיים "
יעילות טיפול
PPM חמצן מומס עם 5.7
אורך
ב-מ"מ
משקל ב-ק"ג ספיקה
מירבית
קוב\שעה
קוטר ' מס' סד
9 קוב מים קורוזיביים 205 0.61 2.22 3/4" 1.
21 קוב מים קורוזיביים 484 2.40 3.84 1" 2.
Type your commments in here: